Tag: rownum

[MySQL] Ustawienie wierszy wg wagi 0

[MySQL] Ustawienie wierszy wg wagi

Zapytanie , które pozwala ustawić pobierane wiersze w kolejności i z przypisanym licznikiem wg wybranego pola (wykorzystanie Oracle’owego ROWNUM. SELECT @rownum:=@rownum+1 rownum, t.*FROM (SELECT @rownum:=0) r, mytable t;

[MySQL][PostgreSQL] Liczba porządkowa pozycji na liście 0

[MySQL][PostgreSQL] Liczba porządkowa pozycji na liście

Super szybkie rozwiązanie sytuacji, w której chcemy uzyskać liczbę porządkową (pozycję) pozycji na liście (czyli row’a w zapytaniu). W bazie istnieje tabelka, w której znajdują się np.: ceny artykułu w różnych sklepach. Chcąc dowiedzieć...