Tag: python

[LINUX] Komunikacja obustronna PHP EKG2 2

[LINUX] Komunikacja obustronna PHP EKG2

Pisząc różnego rodzaju serwisy, posiadające różne funkcjonalności, zdarzyło mi się pisać funkcjonalności związane z powiadamianiem użytkowników o wydarzeniach poprzez komunikatory. Oczywiście większość tego rodzaju komunikacji (strona WWW/skrypt PHP => komunikator) można załatwić klasami, które...